Gépészeti informatika

gyakorlat

2022

Visual Studio


Információk

Tantárgyi információk

Tantárgy adatlapja

Teams anyagok

Visual Studio

Telepítési útmutató
 1. Tanulásra szolgáló ingyenes verzió letöltése: (Microsoft fiók kell hozzá)
  Download Visual Studio Community
  Egyetemi verzió letöltése: (edu-s email cím, és termékkulcs kell hozzá)
  Download Visual Enterprise 2019
 2. A letöltött telepítőt futtassuk, ha szükséges, akkor rendszergazdaként.
 3. Válasszuk ki a .Net desktop development munkakörnyezeteket.
 4. A telepítés befejezésekor egy ingyenesen létrehozható Microsoft fiókkal léphetünk be (Community verzió), vagy meg kell adni a termékkulcsot (Enterprise verzió).

Matlab

Telepítési útmutató

Telepítési útmutató: Hallgatóknak

Számonkérések

Pontok eloszlása: 1. ÖT 24 pont, 2. ÖT 30 pont, 3. ÖT 16 pont

L08
 • 1. ÖT: 2022.03.16 8:15-10:00
 • 1. PÖT: 2022.05.17 8:15-10:00
 • 2. ÖT: 2022.04.26 8:15-10:00
 • 2. PÖT: 2022.05.17 8:15-10:00
 • 3. ÖT: 2022.05.11 8:15-10:00
 • 3. PÖT: 2022.05.18 8:15-10:00

1. óra

Tananyag

 • Bevezető
 • Ismerkedés a Visual Studio 2019 fejlesztő környezettel
 • Egyszerű C# projekt létrehozása
 • Változók bevezetése
  • változó deklarálása
  • változó értékadása
  • típusok
   • egész (integer)
   • tört (float, double)
   • karakter (char)

Típusok

Deklaráció

Értékadás

Órai anyag

Kód letöltése

2. óra

Tananyag

Kifejezések kiértékelése

Precedencia szabályok

Rövid forma

Típus kényszerítés

Matematikai függvények

Órai anyag

Kód letöltése

Gyakorló feladat

 • Készítsen egy programot, amely kiszámolja egy I profil kerületét, területét és másodrendű nyomatékait!

3. óra

Tananyag

Feltételes és elágazó utasítások

Relációs és feltételes logikai műveletek

Elágazó utasítás

Switch szerkezet

? : operátor

Órai anyag

Kód letöltése

Gyakorló feladat

 • Készítsen egy programot a másodfokú egyenlet megodására!

4. óra

Tananyag

(do) while ciklusok

while ciklus

do while ciklus

Órai anyag

Kód letöltése

Gyakorló feladat

 • Készítsen egy dobokocka szimulátort! Addig dobjon folyamatosan, míg hatos-t nem kap. Határozza meg, hogy melyik számból történt a leghosszabb dobássorozat (egymás utáni azonosság)!

5. óra

Tananyag

Tömbök és for ciklus

Tömbök

for ciklus

Véletlen számok

Órai anyag

Kód letöltése

Gyakorló feladat

 • Készítsen egy 100 elemű tömböt, amelyben 10 és 20 között számokat generáljon le 0,2 tízedes felbontással! Rendezze sorba az elemeket, majd határozameg az egyes gyakoriságokat!
 • Készítsen két 10 elemű tömböt, amelyben -100 és 50 között számokat generáljon le 2 felbontással! Határozza meg a közös elemeket!

6. óra

Tananyag

Gyakorlás

Órai anyag

Kód letöltése

7. óra

Tananyag

Szövegek kezelése

String

Órai anyag

Kód letöltése

Gyakorló feladat

 • Írjon be egy tetszőleges mondatot egy TextBox-ba, és elemezze ki, hogy mennyi magánhangzó található benne!
 • Írjon programot ami egy-től tíz-ig betűkkel beírt számot képes átváltani és kiíjra annak tízszeresét!
 • Írjon be három személynevet és írassa ki azokat abc sorrendbe!

8. óra

Tananyag

Szövegfájlok

Szövegfájlok kezelése

Órai anyag

Kód letöltése

Gyakorló feladat

 • Egy szövegfájlban tároljon el potszámokat! Határozza meg az átlag értéket és a szórást!

9. óra

Tananyag

Március 15. (tanítási szünet)

Gyakorló feladatok ÖT-re

 • Készítsen egy programot, amely egy megadott tartományban megkeresi az összes olyan egész számot amelyek 7-el és 13-al is oszthatók.
 • Írjunk programot, mely kiírja két egészszámokat tartalmazó tömb közös elemeit!
 • Készítsen programot, amelyik megoldja az ( a *e(3*x) + b = 0 ) egyenletet, az a ás b megadható számok!
 • Készítsen egy 100 elemű egészek tárolására alkalmas tömböt. A tömböt töltse fel 1 és 20 közé eső egész számokkal. Írassa ki a képernyőre, hogy melyik szám hányszor szerepel.
 • Készítsen egy 100 elemű egészek tárolására alkalmas dinamikus tömböt. A tömböt töltse fel 10 és 20 közé eső egész számokkal. Határozza meg az átlagot és a korrigált tapasztalati szórást!
 • Készítsen el egy A és B egész számokat tartalmazó halmazt. A halmazok méretét billentyűzetről kérje be. Az értékeket készítse el véletlen szám generátorral (-500 és 500 között). Írassa ki a képernyőre csökkenő sorrendben azokat az elemeket, amelyek a két halmaz közös részei.
 • Készítsen el két dinamikus tömböt, amelyek 1 és 200 közötti valós számokat tartalmazzanak. Határozza meg a két tömb különbségeinek négyzet összegét függvény segítségével.
 • Kérje be egy háromszög oldalainak hosszát, határozza meg, hogy a háromszög derékszögű, egyenlőszárú, szabályos-e? A megfelelőt írassa ki a képernyőre!
 • Adja megy egy kör középpontját és sugarát! Határozza meg az origóból húzható érintő hosszát!
 • Adott 3 db párhuzamos ellenállás értéke, határozza meg az eredőjüket!
 • Generáljon le 30 db hőmérséklet adatot, amelyek -10 és +40 fok közöttiek lehetnek. A hőmérő 0.5°C pontosságú. Egy gombnyomásra váltsa át az értékeket Fahrenheit-be. (Átszámítás: [°F] = [°C] · 9/5 + 32)
 • Készítsen két megadható számot összeadó, kivonó, összeszorzó és elosztó alkalmazást!
 • Készítsen alkalmazást, amelybe egy másodfokú polinom együtthatóit lehet megadni, és a program egy megadott helyen kiszámolja a polinom helyettesítési értékét!

10. óra

1. ÖT


11. óra

Tananyag

Metódusok

Metódusok létrehozása

Paraméterek típusa

Metódus túlterhelése

Órai anyag

Kód letöltése

Gyakorló feladat

 • Készítsen egy metódust, amely a hatos lottó számhúzását végzi el úgy, hogy nem lehet számismétlés, és a visszakapott számsor növekvő sorrendben legyen!
 • Készítsen egy metódust, amely a paraméterként átadott számról eldönti, hogy prímszám-e?

12. óra

Tananyag

Függvények - gyakorlása

Órai anyag

Kód letöltése

Gyakorló feladat

 • Készítsen egy metódust, amely a paraméterében megadott többen megkeres egy számot.
 • A metódus visszatérési értékként adja meg, hogy megtalálható-e benne az adott szám.
 • A metódus kimenő argumentumként adja meg, hogy melyik indexű elem az adott szám (ha nincs meg, akkor adjon -1-et).

13. óra

Tananyag

Grafika

 • Graphics
 • Bitmap
 • Pen
 • SolidBrush
 • Color
 • pictureBox (Image)
 • FillRectangle()
 • DrawRectangle()
 • DrawString()
 • DrawImage()

Gyakorló feladat

 • Egy szövegfájlban tároljon el x,y pontpárokat! Olvassa be a pontokat és kösse össze vonalakkal!

14. óra

Tananyag

Transzformációk

 • TranslateTransform
 • ScaleTransform
 • RotateTransform
 • ResetTransform

További rajzelemek:

 • DrawLine
 • FillEllipse
 • DrawEllipse

Órai anyag

Kód letöltése

Gyakorló feladat

 • Ábrázolja a sin(x^2)*cos(3x)^2+1/2 függvényt 0 és 2 intervallumban. Határozza meg a megadott intervallumban található gyököt az intervallum felezés módszerével. A megtalált gyököt egy piros ponttal rajzolja be!

15. óra

Tananyag

Animáció

 • Timer
 • Mutatós műszer
 • Forgattyús mechanizmus

Órai anyag

Kód letöltése

Gyakorló feladat

 • Készítsen egy dobozt melyben egy labda, adott helyről adott irányba indul el. A méret, hely és irány értékek minden indításkor mások legyenek. A labda a falhoz érve rugalmasan pattanjon vissza!

16. óra

Tananyag

Struktúrák, Osztályok

Struktúrák, Osztályok

Példányok létrehozása

Konstruktor

Belső metódusok

Property

ToString()

Órai anyag

Kód letöltése

Gyakorló feladat

 • Készítsen egy komplex számot leíró osztályt! Készítse el a szükséges konstruktorokat, property-ket! Készítsen metódusat, amely megadja a komplex szám konjugáltját! Készítsen metódust, amely két komplex szám összegét adja meg!

17. óra

Tananyag

2D Alakzatok

 • Síkidomok:
  • DrawPolygon
  • FillPolygon műszer
 • Egér kezelése:
  • gombnyomás x,y koordinátái
  • egérgombok lekérdezése

Órai anyag

Kód letöltése

Gyakorló feladat

 • Készítsen egy darts táblát, amelyre egérklikkeléssel dobhat. A kijelölt pontot x és y irányban +-50 pixeles véletlenszámmal térítse el. Számolja a dobásokat és azok értékét egy label-ben.

18. óra

Órai anyag

Kód letöltése

Gyakorló feladat

 • Ábrázolja axonometriában szintvonalakkal a z=sin(x)*cos(y) felületet! x és y [-π,π] tartományban.

19.-20. óra

Tananyag

Tavaszi szünet

Gyakorló feladatok 2. ÖT-re

 • Egy szövegfájl sorai alakzatokat írnak le, a következő formában:

  Alakzat betűjele Alakzat mérete Az alakzat középpontja
  n – négyet a négyzet oldalhossza x; y koordináták
  k- kör a kör átmérője
  h- háromszög a háromszög köré írható kör sugara

  Olvassa be a fájl tartalmát és jelenítse meg a képernyőn az alakzatokat!

 • Készítse el a rajzot! A két kör forogjon a középpontja körül ellentétes irányba!
  alakzat
 • Egy szövegfájlba adjon meg három erő adatot. A Form felületén rajzolja ki a három erő eredőjét vonalak segítségével. A beolvasott erők legyenek fekete színűek. Az eredő erő színe legyen piros és 3 pixel vastagságú.
 • Készítse el a szabályos háromszögbe beleírható kört! (a=400px). Minden kirajzoltatás esetén különböző színekkel színezze ki! Készítse el úgy, hogy tetszőleges a értékre is működjön! Készítse el úgy, hogy a háromszög a kör körül forogjon!
 • Készítse el a söröskorsót folyadékkal! A folyadék folyamatosan csökkenjen! A folyadékban jelenjen meg pár buborék, ami felfelé halad!
 • Készítse el a kéttámaszú tartó modelljét, és határozza meg az erőket és a maximális nyomatékot! Készítse el az erő és a nyomaték diagramokat! A hossz és az erő legyen állítható! A rajz legyen arányos a mérettel!
 • Készítse el egy egyszerű hajót! Színezze ki a vizet, és a hajtót! Készítsen animációt a víz hullámzásárról! Készítsen animációt a hajtó elhaladásáról!
 • Készítsen egy lejtőn leguruló pack-ban arcot! A lejtő egy csúszkával legyen állítható magasságú!

22. óra

Tananyag

Matlab - Bevezető

Változók:

 • skalár
 • komplex
 • vektor
 • mátrix

Műveletek skalárral, vetorrral, mátrixal

Órai anyag


23. óra

Tananyag

Matlab - Függvények, Plot

Függvények készítése

Plot:

 • Plot 2D/3D
 • Surface

Órai anyag


24. óra

Tananyag

Matlab - Függvények analízise

Intervallum felezés

Deriválás

Integrálás

Órai anyag


25. óra

Tananyag

Gyakorlás


 • Keressük meg azt az egyjegyű pozitív egész számot, amelynek a felénél 3-mal nagyobb egyenlő a keresett számnál 6-tal kisebb szám négyzetének a negyedével!
 • A háromszög 3 oldala a=3, b=4, c=5 határozza meg a háromszög szögeit!
 • Ábrázolja az y=1/x fg.-t [-2 2] tartományon! Ábrázolja az origó középpontú 2 sugarú kört! Határozza meg a metszéspontjaikat!
 • Határozza meg az a(5,2) b(8,4) c(3,2) helyvektorú 3 szög súlypontját, kerületét és területét!
 • Határozza meg a következő fénymérő szenzor érzékenységét a 750nm-es hullámhossznál!
  hullámhossz [nm] érzékenység (-)
  400 0.16
  600 0.75

  700

  0.9
  825 1
  900 0.7
  1000 0.35
 • Oldja meg az alábbi egyenletet a valós számok halmazán! Válaszát tizedes tört alakban adja meg! 4^x=8
 • Határozza meg egy tartomány összes prím számát
 • Péter és Pál szendvicset és ásványvizet vásárolt a büfében. Péter két szendvicset és két ásványvizet vett 740 Ft-ért, Pál pedig három szendvicset és egy ásványvizet 890 Ft-ért. Mennyibe kerül egy szendvics, és mennyibe kerül egy ásványvíz?
 • Oldja meg az alábbi egyenletet a valós számok halmazán! 1-x = sqrt(x+5);
 • Adott egy szakasz két végpontja: A(0; 4) és B(2; 3). Írja fel az AB szakasz felezőmerőlegesének egyenletét! Rajzolja be!


Elérhetőség