Korszerű informatikai eszközök

gyakorlat

2022

Visual Studio


Információk

Tantárgyi információk

Tantárgy adatlapja

Teams anyagok

Visual Studio

Telepítési útmutató
 1. Tanulásra szolgáló ingyenes verzió letöltése: (Microsoft fiók kell hozzá)
  Download Visual Studio Community
  Egyetemi verzió letöltése: (edu-s email cím, és termékkulcs kell hozzá)
  Download Visual Enterprise 2019
 2. A letöltött telepítőt futtassuk, ha szükséges, akkor rendszergazdaként.
 3. Válasszuk ki a .Net desktop development és Development with C++ munkakörnyezeteket. A későbbi tanulmányokban szükségünk lesz a C++/CLI-re, ennek támogatását jobb oldalon a C++/CLI support elem bepipálásával adhatjuk még hozzá.
  install />
 4. A telepítés befejezésekor egy ingyenesen létrehozható Microsoft fiókkal léphetünk be (Community verzió), vagy meg kell adni a termékkulcsot (Enterprise verzió).

Számonkérések

Pontok eloszlása: 1. ÖT 20 pont, 2. ÖT 30 pont

L05
 • 1. ÖT: 2022.03.23 12:15-14:00
 • 1. PÖT: 2022.04.08 16:15-18:00
 • 2. ÖT: 2022.05.04 12:15-14:00
 • 2. PÖT: 2022.05.18 12:15-14:00
L06
 • 1. ÖT: 2022.03.23 14:15-16:00
 • 1. PÖT: 2022.04.08 16:15-18:00
 • 2. ÖT: 2022.05.04 14:15-16:00
 • 2. PÖT: 2022.05.18 14:15-16:00

1. óra

Tananyag

Órai anyag


2. óra

Tananyag

 • Függvények
  • Függvény definíciója, hívása (cpp és header állomány készítése)
  • Paraméter átadási módok
   • érték szerinti
   • változó címének átadása (pointer)
   • referencia szerinti
  • Értékek visszaadása (void, visszatérési típus alapján (return), pointereken/referenciákon keresztül)
  • Tömb átadása függvénynek
  • Alapértelmezés szerinti (default) argumentum
  • Függvények átdefiniálása (overload)
  • Függvénysablon (template) használata
  • Rekurzív függvény

Órai anyag

Gyakorló feladat

 • Készítsen el egy terület kiszámító túlterhelt (overload) függvényt, amely egy vagy két oldalhossz megadása alapján egy négyzet vagy egy téglalap területét adja vissza.
 • A függvények különböző típusú adattípusokkal is működjön (int, long long, double, float).
 • A függvények utolsó argumentuma legyen egy logikai bemenet, amely default értéke false. Ha az érték true, akkor a függvény meghívás esetén írja ki a képernyőre a megadott oldahosszakat és a területet debug célból.

3. óra

Tananyag

Órai anyag

Gyakorló feladat

 • Készítsen egy hagyományos függvényt, amelynek két paramétere egy-egy Vektor lesz. A függvény határozza meg a két Vektor eredőjét. A függvény ne legyen barát függvény.
 • Készítsen egy barát függvényt, amelynek két paramétere egy-egy Vektor lesz. A barát függvény határozza meg a két Vektor skaláris szorzatát.
 • Készítsen az osztályon belül egy tagfüggvényt, amely az adott példány irányultságát elfordítja 90 fokkal.

4. óra

Tananyag

 • <string>
  • = .assign //értékadás
  • [] .at() //karakter értéke
  • + += .append() //összefűzés
  • .length() .size() //hossz
  • .erase(pos,size) //törlés
   • .erase(iterator), .erase(iterator first, iterator last);
  • .empty() //üres-e?
  • .substr(kez,hossz) //rész szöveg
  • .find(karakter) //keresés
   • .find(string) // ha nincs, akkor string::npos
  • .c_str() //konvertálás char*-ra
  • .insert(index,szöveg) //hozzáad
  • .replace(pos,hossz,szöveg) //lecserél
  • .copy(hova char*,len,pos) //másolás char*-ba

Órai anyag

Gyakorló feladat

Elemezze a következő verset: (forrás: https://www.nng.com/hanagyleszek)


string vers = "Tudom en mar, mit csinalok:\n
szoftverfejlesztonek allok.\n
Lesz majd harom monitorom,\n
a szekemet odatolom,\n
bucsut intek minden nyugnek,\n
Nyomkodom a billentyuket.\n
Mozi, szinhaz? Masnak hagyom,\n
nekem mindig van programom.\n
Kodot irok, mint a kemek,\n
szamitogepul beszelek.\n
Kitalalsz egy jo kis tervet,\n
elmondom a kompjuternek.\n
Igy fejlesztek szoftvert, sokat,\n
telefonra jatekokat,\n
GPS-t a kocsitokba\n
(belefer egy kicsi tokba),\n
szimulalhatsz helikoptert,\n
hogyha irok neki szoftvert,\n
hatart csak a kepzelet szab!\n
Es egesz nap gepezek csak.\n";

Határozza meg:

 • a határozott és határozatlan névelők számát
 • a mondatok számát
 • a magánhangzók számát

5. óra

Tananyag

 • Fájlkezelés: <fstream>
  • ifstream //bemenő file ios::in
  • ofstream //kimenő file ios::out
  • fstream //ki/bemenő file
  • .open(fájlnév char*, mod) //open
   • ios::app //hozzáírás
   • ios::in //nyitás olvasásra
   • ios::out //nyitás irásra
   • ios::trunc //régi fájltartalom eldobása
   • ios:binary //bináris állomány
  • .good(), .bad(), .fail(), .eof(), is_open() //hibák detektálása
  • .seekg() //pozicionálás olvasásánál
  • .tellg() //méret olvasásnál
  • .seekp() //poz írásnál
  • .tellp() //méret írásnál
  • .flush() //kiíratás
  • .close() //bezárás
  • .clear() //újrainicializál
  • .read() //blokk olvasása
  • .write() //blokk írása
  • get(), getline(fs, szöveg, delim)

ttt_BMEGEMIBMCP_2022t.csv

Órai anyag

Gyakorló feladat

 • Készítsen Excel segítségével egy olyan CSV fájlt, amely 3 oszlopában egy-egy 3D-os vektor (x,y,z) koordinátája található.
 • Olvassa be a fájlt és készítsen egy másik fájlt, amely a beolvasott sorokban található vektorok hosszát fogja tartalmazni.
 • A feladathoz készítsen osztályt!

6. óra

1. ÖT

Gyakorló feladatok

 1. A fájlban található szövegben számolja meg a mondatok számát és cserélje meg az elsőt és az utolsót!
  mondatok.txt
 2. Számolja ki a fájlban megadott sebesség és idő függvényében a megtett távot méterben. A sorokat a számítási eredménnyel együtt írjuk ki a képernyőre.
  tavolsag.txt
 3. NTC termisztorral mérek hőmérsékletet. A fájlban található kalibrációs görbe alapján határozzuk meg a hőmérsékletet, ha az ellenállás értéke 1,55kΩ.
  ntc.txt
 4. Végezze el, a fájlban található vérvétel kiértékelését! A megadott tartomány átlépése esetén a sor végére tegyen egy * karaktert!
  ver.txt
 5. Dolgozza fel a szerver log fájlját. Keresse meg a visszautasított SSH próbálkozásokat és írja ki a hozzá tartozó IP címet egy hosts.deny nevű fájlba.
  auth.log
 6. A fájlban található szövegben számolja meg, hogy az egyes szóhosszakból hány darab szó fordul elő. Egy fájlba írja ki a szóhosszak száma szerint rendezve a darabszámot és a megtalált szavakat. (A ’.’ ’,’ ’!’ ’?’ ’\n’ ’\r’ karakterek nem részei a szavaknak)
  szavak.txt
 7. A fájlban található gyümölcsnevek elé írjuk be a magyar nyelv szabálya szerint a határozott névelőt. A névelővel rendelkező gyümölcsöket írjuk ki fordított sorrendben egy másik fájlba.
  gyumolcs.txt
 8. Készítsen el egy olyan osztályt, amely térbeli erők és/vagy helyvektorok tárolására alkalmas. Töltse be az osztályba a helyvektort és az erőkomponenseket a fájlból (rx,ry,rz,Fx,Fy,Fz). Határozza meg az eredő erőt és a nyomatékot az origóra! Egyensúlyban van?
  ero.txt
 9. Egy fájlban soronként szerepelnek a hallgatók nevei a felvett tárgy neve, kreditje és az elért eredmény. Határozza meg az egyes hallgatók tanulmányi átlagát. Határozza meg a minimum, maximum és az átlag értékeket.
  TanAtlag.txt
 10. Egy listában soronként szerepelnek a hallgatók nevei a felvett tárgy neve, kreditje és az elért eredmény. Határozza meg az egyes hallgatók korrigált tanulmányi átlagát. Határozza meg az ösztöndíjak értékét, ha a mechatronikás szakminimumKKI 4.73, a minimum összeg 6000 Ft, a maximum összeg 30000Ft. A képlet: 6000+(SajátKKI-szakminimumKKI)*(maxÖsszeg-6000)/(5-szakminimumKKI)). A neveket és az ösztöndíj értékeket írassa ki.
  TanAtlag.txt

7. óra

Tananyag

Órai anyag

Gyakorló feladat

 • Készítsen egy Masodfoku nevű osztályt.
 • Legyenek rejtett adattagjai az egyenlet együtthatói (a,b,c).
 • Készítse el az osztály konstruktorát, amely az adattagokat inicializálja.
 • Kerüljön be az osztályba két komplex típusú változó (eredmeny1 és eredmeny2), amelyek szintén rejtettek.
 • Készítsen egy Megold() nevű belső függvényt, amely az együtthatók alapján elkészíti az eredményeket. Az együtthatóktól függően több eset is előállhat:

  eset

  üzenet

  eredmeny1

  eredmeny2

  0

  AZONOSSÁG

   

   

  1

  ÉRTELMETLEN

   

   

  2

  ELSŐFOKÚ EGYENLET

  x

  3

  KONJUGÁLT KOMPLEX GYÖKPÁR

  Re(x)+ Im(x)

  Re(x)-Im(x)

  4

  KÉT AZONOS VALÓS GYÖK

  x1,2

   

  5

  KÉT KÜLÖNBÖZŐ VALÓS GYÖK

  x1

  x2

 • Készítsen el egy olyan rejtett adattagot, amely a megoldás során keletkező esetszámot tárolja.
 • Készítsen egy olyan output operátort, amely az átadott példány együtthatóit és a megoldás eredményeit formázottan kiírja a képernyőre.
 • Módosítsa úgy a konstruktort, hogy a megoldás azonnal elkészüljön.
 • Mutasson példát az alkalmazására.

8. óra

Tananyag

Órai anyag

Gyakorló feladat

 • Készítsen el egy gömb reprezentálására alkalmas osztályt, úgy hogy egy p3D osztályból örökölteti a középpontját! Számítsa ki a térfogatát, felszínét! Készítsen el egy olyan metódust, amely meghatározza, hogy egy másik gömbbel van-e közös részük!
 • Készítsen el egy gömb reprezentálására alkalmas osztályt, úgy hogy építsen be egy p3D példányt a középpontnak! Számítsa ki a térfogatát, felszínét! Készítsen el egy olyan metódust, amely meghatározza, hogy egy másik gömbbel van-e közös részük!

9. óra

Órai anyag

Gyakorló feladat

 • Készítsen el egy 3D-os pontokat tartalmazó osztályt! Készítsen el egy olyan szakasz osztályt, amely 2 db pontot használ fel. Készítsen egy olyan függvényt, amely n darabra osztja fel a szakaszt és egy vectorba adja vissza a pontok koordinátáit!

10-11. óra

Tavaszi szünet és Slip

Gyakorló feladatok

 1. Készítsen egy olyan osztályt, amely egy 3D-os vektor tárolására alkalmas. Értelmezze a következő operátorokat
  + - összeadás
  - - kivonás
  * - vektoriális szorzás
  ! - normalizálás
 2. Készítsen egy olyan Sikidom absztrakt osztályt, amely a síkidom kerületét, területét és másodrendű nyomatékát tartalmazza virtuálisan. Készítsen egy Negyzet osztályt, amely örököse a Sikidom osztálynak. Határozza megy az adott négyzet kerületét, területét és másodrendű nyomatékának értékeit.
 3. Készítsen el egy 3D-os pontokat tartalmazó osztályt! Készítsen el egy olyan szakasz osztályt, amely 2db pontot használ fel. Készítsen egy olyan metódust, amely n darabra osztja fel a szakaszt és vissza adja a pontok koordinátáit!
 4. Készítsen egy Lottohuzas osztályt. A konstruktora segítségével állítsa be a húzások számát és a legnagyobb kihúzható számot. A kihúzott számokat egy belső tömbben tárolja. Egy sorsolás függvény segítségével ismétlődésmentesen generálja le a számokat. Készítse el az osztály cout adatfolyamra történő kiíratását úgy, hogy a kisorsolt számok növekvő sorrendben szerepeljenek. Ne feledje el a belső tömb felszabadítását a destruktorban.
 5. A fájlban található gyümölcsnevek elé írjuk be a magyar nyelv szabálya szerint a határozott névelőt. A névelővel rendelkező gyümölcsöket írjuk ki fordított sorrendben egy másik fájlba. A beolvasáshoz használjon láncolt listát!
  gyumolcs.txt
 6. Egy fájlban soronként szerepelnek a hallgatók nevei a felvett tárgy neve, kreditje és az elért eredmény. Határozza meg az egyes hallgatók tanulmányi átlagát, és az átlagnak megfelelően csökkenő sorrendben írassa ki a neveket. Határozza meg a minimum, maximum és az átlag értékeket.
  TanAtlag.txt
 7. Egy listában soronként szerepelnek a hallgatók nevei a felvett tárgy neve, kreditje és az elért eredmény. Határozza meg az egyes hallgatók korrigált tanulmányi átlagát. Határozza meg az ösztöndíjak értékét, ha a mechatronikás szakminimumKKI 3.8, a minimum összeg 6000 Ft, a maximum összeg 30000Ft. A képlet: 6000+(SajátKKI-szakminimumKKI)*(maxÖsszeg-6000)/(5-szakminimumKKI)). A neveket az ösztöndíj értékek alapján csökkenő sorban írassa ki.
  TanAtlag.txt
 8. Egy fájlban gyerekek nevei és testmagasságuk van feljegyezve. Ezeket az adatokat olvassa be egy Gyerek osztályt tartalmazó listába. A gyerekek egy kalandparkba mennek, ahol az egyes csúszdákra elő van írva egy minimális magasság, az alacsonyabb gyermekek nem használhatják. Készítsen több Csuszda osztályt, amelybe beállítható a megkívánt magasság. Az osztálynak legyen egy Mehet metódusa, amely egy listában visszaadja, hogy a csoportból kik vehetik igénybe a csúszdát.
  Csuszda.txt

12. óra

Zh

Zh feladatok:

 • Olvassa be a foci.txt fájl tartalmát.
 • A csapatok számára készítsen egy osztályt, amelyben eltárolja, hogy hányszor nyert, vesztett vagy játszott döntetlent. A nyert meccsek után 3 pont, a döntetlen után 1 pont jár a csapatnak.
 • A pontszám alapján listázza ki a tabellát.
 • A tabellát „list” STL tárolóban tárolja.
 • A csapatok neveit nem adhatja meg kézzel, azokat a fájlból kell felismerni.

 • Olvassa be az f1.txt fájl tartalmát.
 • A szükséges adatok számára készítsen egy osztályt.
 • Az osztályokat „vector” STL tárolóban tárolja.
 • Határozza meg, hogy az egyes pályákon melyik két versenyző volt a leggyorsabb.
 • Listázza ki a pálya nevét, a köridőt és a versenyző nevét. A kiíratást rendezze a pályák neve alapján, majd a köridők szerint. A pályák neveit nem adhatja meg kézzel, azokat a fájlból kell felismerni.

13. óra

Tananyag

OpenCV


Fájlok:

opencv.zip kupakok.jpg Projekt

14. óra

ZhElérhetőség