Modellezés és mérésadatgyűjtés szoftverei

Modellezés és mérésadatgyűjtés szoftverei

C++/CLI gyakorlat

Modellezés és mérésadatgyűjtés szoftverei

C++/CLI

2019

Visual Studio


Információk

Tantárgyi adatlap

Tantárgy anyagai

Joe anyagai
1. hét

Bevezető

 • Ismétlés
 • Mixelt kód
 • Referencia osztály

Órai anyag


2. hét

Referencia osztály

 • property-k
 • operátorok
 • ToString override

Hibakezelés (try, catch blokk)

ListBoxÓrai anyag


3. hét

Referencia osztály öröklése

Interfész

KeyPress, KeyUp események

Órai anyag


4. hét

Szövegfájl kezelése:

 • StreamReader
 • StreamWriter
 • EndOfStream
 • ReadLine
 • WriteLine
 • Close
 • File::Delete
 • File::Move

OpenFileDialog

Területi beállítások lekérdezése


Gyakorló feladat

Készítsen egy Komplex referenciaosztályt! Készítsen egy Masodfoku referencia osztályt! A Masodfoku  referencia osztály Gyokok metódusával határozza meg a gyököket, melyeket egy Komplex számokat tartalmazó listába adjon vissza, a megoldásnak megfelelően. Mutassa be a működését!5. hét

Chart

ContextMenuStrip

Órai anyag

Gyakorló feladat

Ábrázolja a sin(x^2)*cos(3x)^2+1/2 függvényt egy chart-on 0 és 2 intervallumban. Határozza meg a megadott intervallumban található gyököt az intervallum felezés módszerével. A megtalált gyököt egy piros ponttal rajzolja rá egy második Series-re!6. hét

Grafika GDI+

 • Graphics
  • DrawLine
  • DrawRectangle
  • FillRectangle
  • FillEllipse
  • DrawString
  • DrawImage
 • Pen
 • SolidBrush
 • Image
 • Bitmap
 • Font
 • Color

Gyakorló feladat

Készítsen egy síkbeli ERO referencia osztályt. Egy szövegfájlba adjon meg három erő adatot. A Form felületén rajzolja ki a három erő eredőjét vonalak segítségével. A beolvasott erők legyenek fekete színűek. Az eredő erő színe legyen piros és 3 pixel vastagságú.7. hét

Grafika GDI+


Órai anyag

Gyakorló feladat

Készítsen el egy tetraédert, és jelenítse meg Cavalier vetítésben. Egy csúszka segítségével legyen beállítható, hogy a függőleges tengely körül mekkora szögben forduljon el.

Készítsen el egy hatlapfejű anyát felül nézetből, szimmetria tengelyekkel és menet jelöléssel. Ügyeljen a vonalvastagságokra!8. hét

Animáció:

 • Mutatós műszer
 • Timer
 • Forgattyús mechanizmus
Órai anyag

Gyakorló feladat

Készítsen egy dobozt melyben egy labda, adott helyről adott irányba indul el. A méret, hely és irány értékek minden indításkor mások legyenek. A labda a falhoz érve rugalmasan pattanjon vissza!9. hét

Rajzolás:

 • Síkidom
 • Egér klikkelés helye
 • Véletlen szín előállítása
Órai anyag

Gyakorló feladat

1. 2d-s síkidomok: (Órán megcsináljuk!!!)

Az egér klikkelés helyére rajzoljon be egy szabályos síkidomot, amelynek oldalai 3 és 8 között változhatnak. A lerajzolt síkidom legyen kitöltve, mindegyik más-más színnel. A síkidomokat befoglaló kör mérete 10 és 100 pixel között legyen, és tetszőleges szöggel legyenek elforgatva. A képet mentsük ki!

2. Talpnyomás mérése: Talp.apd

Az 5. heti feladatban található talpnyomás eloszlást ábrázolja 2D-ban úgy, hogy az egyes nyomásértékek a nagyságuknak megfelelően egy színskála szerint legyenek kiszínezve. A súlypont helyét egy fehér ponttal jelölje be!

3. Futás ábrázolása: futopad.txt talaj.txt

Egy 3D-os mozgást rögzítő labor segítségével elkészült mérés eredményét olvassa be, és jelenítse meg a végtagokat vonalakkal. A bal lábhoz tartozó vonalak piros, a jobb oldaliak pedig kékkel jelenjenek meg. A betöltött adatok alapján készítsen egy olyan animációt, amely 50 milliszekundumonként frissül. Az ember méretei mm-ben szerepelnek, ezért célszerű a nagyítás mértékét 1:5-re választani.

4. Alakzatok:

Készítse el a következő képet:


5. Háromszögek:

Készítsen el egy "a" nagyságú szabályos háromszöget, majd abba rajzoljon bele "n" db további szabályos háromszöget. Mindegyik háromszög színe legyen más. Az alakzat a saját középpontja körül forduljon el. "a" és "n" tetszőleges paraméterek.10. hét

C++ CLI ÖT
11. hét

Telepítési útmutató: Hallgatóknak

MATLAB anyagok: tanszéki anyagok

Változók:

 • skalár
 • komplex
 • vektor
 • mátrix

Műveletek skalárral, vetorrral, mátrixal

Egyenletrendszer megoldása
12. hét

Plot 2D/3D

Surface
13. hét

Intervallum felezés

Deriválás

IntegrálásGyakorló feladat
 • Keressük meg azt az egyjegyű pozitív egész számot, amelynek a felénél 3-mal nagyobb egyenlő a keresett számnál 6-tal kisebb szám négyzetének a negyedével!

 • A háromszög 3 oldala a=3, b=4, c=5 határozza meg a háromszög szögeit!

 • Ábrázolja az y=1/x fg.-t [-2 2] tartományon! Ábrázolja az origó középpontú 2 sugarú kört! Határozza meg a metszéspontjaikat!

 • Határozza meg az a(5,2) b(8,4) c(3,2) helyvektorú 3 szög súlypontját, kerületét és területét!

 • Határozza meg a következő fénymérő szenzor érzékenységét a 750nm-es hullámhossznál!
  hullámhossz [nm] érzékenység (-)
  400 0.16
  600 0.75

  700

  0.9
  825 1
  900 0.7
  1000 0.35
 • Határozza meg egy tartomány összes prím számát for cilkussal
 • Oldja meg az alábbi egyenletet a valós számok halmazán! Válaszát tizedes tört alakban adja meg! 4^x=8
 • Péter és Pál szendvicset és ásványvizet vásárolt a büfében. Péter két szendvicset és két ásványvizet vett 740 Ft-ért, Pál pedig három szendvicset és egy ásványvizet 890 Ft-ért. Mennyibe kerül egy szendvics, és mennyibe kerül egy ásványvíz?
 • Oldja meg az alábbi egyenletet a valós számok halmazán! 1-x = sqrt(x+5);
 • Adott egy szakasz két végpontja: A(0; 4) és B(2; 3). Írja fel az AB szakasz felezőmerőlegesének egyenletét! Rajzolja be!14. hét

MATLAB ÖT
Letölthető segédanyagok

Kiadványok:

Hasznos webhelyek:

Órán használt sablon:

  WindowsForm.zip
  Helye: Domunemtumok\Visual Studio 2017\Templates\ProjectTemplates\Visual C++ Project
  Ha nem jelenik meg a Visual Studioban, akkor a %appdata%\Microsoft\VisualStudio könyvtár tartalmát ki kell törölni!
  Ha a gépre újabb SDK van feltelepítve, mint a sabloné, akkor állítsuk át az SDK-t -> Project -> Retarget solutionCopyright © 2017 Szakály Norbert. Minden jog fenntartva!

Powered by w3.css

Zh feltöltő rendszer v0.3

Válassz egy forrásfájlt [*.h] vagy MATLAB [*.m] (max. 2Mb)!

Válassz egy adatfájlt [*.txt, *.csv] (max. 2Mb)!