Modellezés és mérésadatgyűjtés szoftverei

C++/CLI gyakorlat

2021

Visual Studio


Információk

Tantárgyi információk

Tantárgy adatlapja

Teams anyagok

Visual Studio

Telepítési útmutató
 1. Tanulásra szolgáló ingyenes verzió letöltése: (Microsoft fiók kell hozzá)

  Egyetemi verzió letöltése: (edu-s email cím, és termékkulcs kell hozzá)

 2. A letöltött telepítőt futtassuk, ha szükséges, akkor rendszergazdaként.
 3. Válasszuk ki a .Net desktop development és Development with C++ munkakörnyezeteket. A C++/CLI támogatását jobb oldalon a C++/CLI support elem bepipálásával adjuk még hozzá.
 4. A telepítés befejezésekor egy ingyenesen létrehozható Microsoft fiókkal léphetünk be (Community verzió), vagy meg kell adni a termékkulcsot (Enterprise verzió).

Matlab

Telepítési útmutató

Telepítési útmutató: Hallgatóknak

Számonkérések

L02
 • C++/CLI rész: 2021.11.10. 14:15
 • MATLAB rész: 2021.12.08. 14:15

Pótlások

 • C++/CLI rész: 2021.12.11. 12:15
 • MATLAB rész: 2021.12.15. 14:15
 • pót-pót C++/CLI rész: 2021.12.16. 16:15
L06
 • C++/CLI rész: 2021.11.12. 12:15 (módosított)
 • MATLAB rész: 2021.12.10. 12:15

Pótlások

 • C++/CLI rész: 2021.12.11. 12:15
 • MATLAB rész: 2021.12.15. 14:15
 • pót-pót C++/CLI rész: 2021.12.16. 16:15

1. óra

Tananyag

 • Bevezető
  • Ismétlés
  • Mixelt kód
  • Referencia osztály

Órai anyag

ora1.pdf


2. óra

Tananyag

 • Referencia osztály
  • property-k
  • operátorok
  • ToString override
 • Hibakezelés (try, catch blokk)
 • ListBox használata

Órai anyag

ora2.pdf


3. óra

Tananyag

 • Szövegfájl kezelése
  • StreamReader
  • StreamWriter
  • EndOfStream
  • ReadLine
  • WriteLine
  • Close
  • File::Delete
  • File::Move
 • OpenFileDialog használata
 • Területi beállítások lekérdezése
 • Területi beállítások lekérdezése

Gyakorló feladat

 • Készítsen egy Komplex referenciaosztályt! Készítsen egy Masodfoku referencia osztályt! A Masodfoku referencia osztály Gyokok metódusával határozza meg a gyököket, melyeket egy Komplex számokat tartalmazó listába adjon vissza, a megoldásnak megfelelően. Mutassa be a működését!

4. óra

Tananyag

 • Bináris fájl kezelése
  • BinaryReader
  • BinaryWriter
  • File::Open, FileMode::Open, FileMode::Append, FileMode::Create
  • BaseStream->Position
  • BaseStream->Length
  • BaseStream->Seek
  • Close
  • ReadInt32, ReadDouble
  • Write
 • Chart használata
 • NumericUpDown használata
 • ContextMenuStrip használata

Órai anyag

ora4.pdf

EMG.emg

Gyakorló feladat

 • Ábrázolja a sin(x2)·cos2(3·x)+1/2 függvényt egy chart-on 0 és 2 intervallumban. Határozza meg a megadott intervallumban található gyököt az intervallum felezés módszerével. A megtalált gyököt egy piros ponttal rajzolja rá egy második Series-re!

6. óra

Tananyag

 • Grafika GDI+
  • Graphics
   • DrawLine
   • DrawRectangle
   • FillRectangle
   • FillEllipse
   • DrawString
   • DrawImage
  • Pen
  • SolidBrush
  • Image
  • Bitmap
  • Font
  • Color

Gyakorló feladat

 • Készítsen egy síkbeli ERO vektor referencia osztályt. Egy szövegfájlban adjon meg több (legalább három) erő vektort. A Form felületén rajzolja ki a erők eredőjét vonalak segítségével. A beolvasott erők legyenek fekete színűek. Az eredő erő színe legyen piros és 3 pixel vastagságú.

7. óra

Tananyag

Órai anyag

ora7.pdf

Gyakorló feladat

 • Készítsen el egy tetraédert, és jelenítse meg Cavalier vetítésben. Egy csúszka segítségével legyen beállítható, hogy a függőleges tengely körül mekkora szögben forduljon el.
 • Készítsen el egy hatlapfejű anyát felül nézetből, szimmetria tengelyekkel és menet jelöléssel. Ügyeljen a vonalvastagságokra!

8. óra

Tananyag

 • Animáció:
  • Mutatós műszer
  • Timer
  • Forgattyús mechanizmus

Órai anyag

ora8.pdf

Gyakorló feladat

 • Készítsen egy dobozt melyben egy labda, adott helyről, adott irányba indul el. A méret, a hely és az irány értékek minden indításkor legyenek eltérőek. A labda a falhoz érve rugalmasan pattanjon vissza!

9. óra

Tananyag

 • Rajzolás:
  • Síkidom
  • Egér klikkelés helye
  • Véletlen szín előállítása

Órai anyag

ora9.pdf

Gyakorló feladatok ÖT-re

1. 2d-s síkidomok:

Az egér klikkelés helyére rajzoljon be egy szabályos síkidomot, amelynek oldalai 3 és 8 között változhatnak. A lerajzolt síkidom legyen kitöltve, mindegyik más-más színnel. A síkidomokat befoglaló kör mérete 10 és 100 pixel között legyen, és tetszőleges szöggel legyenek elforgatva. A képet mentsük ki!

2. Talpnyomás mérése: Talp.apd

Az 5. heti feladatban található talpnyomás eloszlást ábrázolja 2D-ban úgy, hogy az egyes nyomásértékek a nagyságuknak megfelelően egy színskála szerint legyenek kiszínezve. A súlypont helyét egy fehér ponttal jelölje be!

3. Futás ábrázolása: futopad.txt talaj.txt

Egy 3D-os mozgást rögzítő labor segítségével elkészült mérés eredményét olvassa be, és jelenítse meg a végtagokat vonalakkal. A bal lábhoz tartozó vonalak piros, a jobb oldaliak pedig kékkel jelenjenek meg. A betöltött adatok alapján készítsen egy olyan animációt, amely 50 milliszekundumonként frissül. Az ember méretei mm-ben szerepelnek, ezért célszerű a nagyítás mértékét 1:5-re választani.

4. Alakzatok:

Készítse el a következő képet:5. Háromszögek:

Készítsen el egy "a" nagyságú szabályos háromszöget, majd abba rajzoljon bele "n" db további szabályos háromszöget. Mindegyik háromszög színe legyen más. Az alakzat a saját középpontja körül forduljon el. "a" és "n" tetszőleges paraméterek.


11. óra

Tananyag

 • MATLAB
  • Változók
   • Skalár (double, complex)
   • Vektor (sor, oszlop)
   • Mátrix (eye, ones, zeros)
  • Műveletek
   • skalárral
   • vektorral
   • mátrixxal
   • poligonnal
  • Egyenletrendszer megoldása
  • Interpoláció (lineárius, spline)
  • Regresszió
  • Plot

Órai anyag


12. óra

Tananyag

 • MATLAB
  • plot, plot3, surf
  • Intervallum felezés
  • Deriválás
  • Integrálás

Órai anyag


13. óra

Gyakorló feladatok

 • Keressük meg azt az egyjegyű pozitív egész számot, amelynek a felénél 3-mal nagyobb egyenlő a keresett számnál 6-tal kisebb szám négyzetének a negyedével!
 • A háromszög 3 oldala a=3, b=4, c=5 határozza meg a háromszög szögeit!
 • Ábrázolja az y=1/x fg.-t [-2 2] tartományon! Ábrázolja az origó középpontú 2 sugarú kört! Határozza meg a metszéspontjaikat!
 • Határozza meg az a(5,2) b(8,4) c(3,2) helyvektorú 3 szög súlypontját, kerületét és területét!
 • Határozza meg a következő fénymérő szenzor érzékenységét a 750nm-es hullámhossznál!
  hullámhossz [nm] érzékenység (-)
  400 0.16
  600 0.75
  700 0.9
  825 1
  900 0.7
  1000 0.35
 • Határozza meg egy tartomány összes prím számát for cilkussal!
 • Oldja meg az alábbi egyenletet a valós számok halmazán! Válaszát tizedes tört alakban adja meg! 4^x=8
 • Péter és Pál szendvicset és ásványvizet vásárolt a büfében. Péter két szendvicset és két ásványvizet vett 740 Ft-ért, Pál pedig három szendvicset és egy ásványvizet 890 Ft-ért. Mennyibe kerül egy szendvics, és mennyibe kerül egy ásványvíz?
 • Oldja meg az alábbi egyenletet a valós számok halmazán! 1-x = sqrt(x+5);
 • Adott egy szakasz két végpontja: A(0; 4) és B(2; 3). Írja fel az AB szakasz felezőmerőlegesének egyenletét! Rajzolja be!

Órai anyag


Letölthető segédanyagok

Kiadványok

Hasznos webhelyek

Órán használt sablon
 • WindowsForm.zip
  Helye: Domunemtumok\Visual Studio 2019\Templates\ProjectTemplates\Visual C++ Project
  Ha nem jelenik meg a Visual Studioban, akkor a %appdata%\Microsoft\VisualStudio könyvtár tartalmát ki kell törölni!
  Ha a gépre újabb SDK van feltelepítve, mint a sabloné, akkor állítsuk át az SDK-t -> Project -> Retarget solution


Elérhetőség