Számítógépek programozásának alapjai

Számítógépek programozásának alapjai

gyakorlat

Számítógépek programozásának alapjai

C konzol

2019

Visual Studio


Információk

Tantárgyi adatlap

Joe anyagai
1. hét

Bevezető:

 • Ismerkedés a Visual Studio 2017 fejlesztő környezettel
 • Egyszerű C projekt létrehozása
 • Változók bevezetése
  • változó deklarálása
  • változó értékadása
  • egész (integer)
  • tört (float, double)
  • karakter (char)
 • sizeof művelet
 • #define használata
 • typedef használata
 • printf függvény használata2. hét

 • változók hatásköre
 • globális/lokális változók
 • típus konverziók:
  • implicit típusmódosítás
  • explicit típusmódosítás
 • kifejezések kiértékelése
 • műveletek sorrendisége (precedencia szabály)
 • aritmetikai műveletek: +, -, *, / , %
 • matematikai kifejezések (math.h)
 • scanf függvény használata3. hét

 • Elágazások
 • Logikai kifejezések, műveletek:
  • && logikai ÉS
  • || logikai VAGY
  • == azonosság
  • ! tagadás
  • != nem azonos
 • Bitenkénti műveletek:
  • & ÉS
  • | VAGY
  • ~ NOT
  • ^ XOR
  • << balra tolás
  • >> jobbra tolás
  • Bit beállítása és törlése
 • Gyakorlás


Gyakorló feladat
 1. Billentyűzetről kérje be a másodfokú függvény három együtthatóját. Vizsgálja meg a megadott együtthatókat és oldja meg az egyenletet. Mutassa be a működését!

 2. Oldja meg a következő egyenletet: a*sin(3x)+b=0 (a és b bemenő paraméterek)

 3. Határozza meg egy d átmérőjű körnek az l távolságra lévő pontból húzott érintőjének a hosszát.

 4. Kérjen be egy 0..16 közötti számot. Vizsgálja meg, hogy valóban ebben a tartományban kapott értéket. Írja ki a képernyőre binárisan (ne használjon ciklust!)4. hétGyakorló feladat
 1. Kérjen be egy 0..64 közötti számot. Vizsgálja meg, hogy valóban ebben a tartományban kapott értéket. Írja ki a képernyőre binárisan (ne használjon while ciklust)!5. hét

1. ÖT6. hétGyakorló feladat
 1. Kérjen be egy 0..64 közötti számot. Vizsgálja meg, hogy valóban ebben a tartományban kapott értéket. Írja ki a képernyőre binárisan, használjon while ciklust!

 2. Készítsen egy váletlen számot 25-183 tartományon. Határozza meg, hogy a szám prímszám vagy sem!7. hétGyakorló feladat
 1. Készítsen egy for ciklust, amely adott elemszámíg kiírja a Fibonacci sorozat elemeit.

 2. Készítsen egy váletlen számot 25-183 tartományon. Határozza meg for ciklussal, hogy a szám prímszám vagy sem!8. hétGyakorló feladat
 1. Készítsen egy 20 elemből álló dinamikus tömböt, amely olyan 0 és 999 közötti véletlen számokból áll, amik 3-al és 5-el is oszthatók.

 2. Határozza meg a tömbben tárolt számok átlagát.

 3. Keresse meg azokat a számokat, amelyek oszthatók 6-al.

 4. Rendezze a számokat csökkenő sorrendbe.9. hétGyakorló feladat
 1. Készítsen egy 100 elemű egészek tárolására alkalmas dinamikus tömböt. A tömböt töltse fel 1 és 20 közé eső egész számokkal. Írassa ki a képernyőre, hogy melyik szám hányszor szerepel.

 2. Készítsen egy 100 elemű egészek tárolására alkalmas dinamikus tömböt. A tömböt töltse fel 10 és 20 közé eső egész számokkal. Határozza meg az átlagot és a szórást!

 3. Készítsen egy 50 elemű egészek tárolására alkalmas dinamikus tömböt. A tömböt töltse fel 2 és egy megadható (scanf) szám közé eső egész számokkal. Írassa ki a képernyőre a tömbben található prímszámokat.

 4. Írjon be egy 200-nál nem nagyobb számot és írassa ki az értékét 8-as számrendszerben. A printf("%o",szam) segítségével ellenőrizze le.

 5. Készítsen egy 10 elemű dinamikus tömböt és töltse fel 11 és 11111 közötti számokkal. Határozza meg egy függvénnyel azt a számot, amelyikben a legtöbb egyes szerepel.

 6. Készítsen egy komplex szám struktúrát (double re, im). Készítsen olyan függvényt, amely két komplex számot összead, illetve egy másikat amely megadja a hosszát.


10. hét

Oktatási szünet - TDK
11. hét

2. ÖT12. hét

C sztringkezelés:

 • \0 végű sztring
 • karaktertömb létrehozása
  • statikus
  • dinamikus
 • inicializálás
 • másolás indexeléssel, pointerrel

Sztringkezelő függvények ismeretetése:

Adatbevitel:Gyakorló feladat

Elemezze a következő verset: (forrás: https://www.nng.com/hanagyleszek)

char vers[] = "Tudom en mar, mit csinalok:\n\
szoftverfejlesztonek allok.\n\
Lesz majd harom monitorom,\n\
a szekemet odatolom,\n\
bucsut intek minden nyugnek,\n\
Nyomkodom a billentyuket.\n\
Mozi, szinhaz? Masnak hagyom,\n\
nekem mindig van programom.\n\
Kodot irok, mint a kemek,\n\
szamitogepul beszelek.\n\
Kitalalsz egy jo kis tervet,\n\
elmondom a kompjuternek.\n\
Igy fejlesztek szoftvert, sokat,\n\
telefonra jatekokat,\n\
GPS-t a kocsitokba\n\
(belefer egy kicsi tokba),\n\
szimulalhatsz helikoptert,\n\
hogyha irok neki szoftvert,\n\
hatart csak a kepzelet szab!\n\
Es egesz nap gepezek csak.\n";

Határozza meg:

 • a határozott és határozatlan névelők számát
 • a mondatok számát
 • a magánhangzók számát


13. hét

Konvertálás:

C fájlkezelés:

 • Szöveges fájlok ismertetése
 • Bináris fájlok ismertetése
 • FILE * f   - file struktúra
 • fopen("név", "mode") (_s) - file megnyitása
  • "r" - olvasásra
  • "w" - írásra (létrehozza v felülírja)
  • "a" - hozzáírásra
  • "b" - bináris fájlkezeléshez pl. ("rb")
  • Hiba esetén NULL-al tér vissza:  if (!f) ...
 • fclose() - file becsukása
 • feof() - file vége
  • elöl tesztelt ciklus alkalmazása
  • while (!feof(f)) { .... };
 • fprintf() - kiírás fájlba
 • fgets() - beolvasás fájlból
szamok.txt
Gyakorló feladat
 1. Készítsen Excel segítségével egy olyan CSV fájlt, amely 3 oszlopában egy-egy 3D-os vektor (x,y,z) koordinátája található. Olvassa be a fájlt és készítsen egy másik fájlt, amely a beolvasott sorokban található vektorok hosszát fogja tartalmazni. A feladathoz alkalmazzon struktúrát!

 2. A fájlban található szövegben számolja meg, hogy az egyes szóhosszakból hány darab szó fordul elő. Egy fájlba írja ki a szóhosszak száma szerint rendezve a darabszámot és a megtalált szavakat. (A ’.’ ’,’ ’!’ ’?’ ’\n’ ’\r’ karakterek nem részei a szavaknak)
  szavak.txt

 3. A fájlban található gyümölcsnevek elé írjuk be a magyar nyelv szabálya szerint a határozott névelőt. A névelővel rendelkező gyümölcsöket írjuk ki fordított sorrendben egy másik fájlba.
  gyumolcs.txt

 4. A fájlban található szövegben számolja meg a mondatok számát és cserélje meg az elsőt és az utolsót!
  mondatok.txt

 5. Számolja ki a fájlban megadott sebesség és idő függvényében a megtett távot méterben. A sorokat a számítási eredménnyel együtt írjuk ki a képernyőre.
  tavolsag.txt

 6. Készítsen el egy olyan struktúrát, amely térbeli erők és/vagy helyvektorok tárolására alkalmas. Töltse be a struktúrába a helyvektort és az erőkomponenseket a fájlból (rx,ry,rz,Fx,Fy,Fz). Határozza meg az eredő erőt és a nyomatékot az origóra! Egyensúlyban van?
  ero.txt

 7. NTC termisztorral mérek hőmérsékletet. A fájlban található kalibrációs görbe alapján határozzuk meg a hőmérsékletet, ha az ellenállás értéke 1,55kΩ.
  ntc.txt

 8. Végezze el, a fájlban található vérvétel kiértékelését! A megadott tartomány átlépése esetén a sor végére tegyen egy * karaktert!
  ver.txt

 9. Dolgozza fel a szerver log fájlját. Keresse meg a visszautasított SSH próbálkozásokat és írja ki a hozzá tartozó IP címet egy hosts.deny nevű fájlba.
  auth.log


14. hét

3. ÖT


Copyright © 2017 Szakály Norbert. Minden jog fenntartva!

Powered by w3.css & SyntaxHighlighter

Zh feltöltő rendszer v0.4

Válassz egy forrásfájlt [*.c] (max. 2Mb)!

Válassz egy adatfájlt [*.txt, *.csv] (max. 2Mb)!